Istorijat Ateljea 61

1961.


28. februara počinje sa radom prva jugoslovenska radionica za izradu umetničkih tapiserija, smeštena u takozvanoj “Jednostavnoj kasarni”, na gornjem platou Petrovaradinske tvrđave, u ateljeu koji je ustupio Boško Petrović, inicijator i idejni tvorac “Ateljea 61”. Kao osnivač potpisuje se Narodni odbor opštine Novi Sad – danas Grad Novi Sad.

1961 – 2018.


Rad ove ustanove obeležava saradnja sa velikim brojem umetnika različitih vokacija i likovnih poetika sa prostora bivše Jugoslavije, Srbije i iz mnogih zemalja Evrope i sveta, po čijim kartonima je izvedeno više od 900 tapiserija. Tapiserije ovih autora čuvaju se u muzejima, galerijama, institucijama kulture, javnim objektima i privatnim kolekcijama širom sveta.

1962.


Prva izložba tapiserija izvedenih u “Ateljeu 61” otvorena je u Galeriji Doma JNA u Beogradu. Iste godine izložbe su održane u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu i u Modernoj Galeriji u Piranu, a prenesene naredne godine u Zagreb, Maribor, Ljubljanu, Beograd...

1962 – 2018.


Izložbe tapiserija odvele su “Atelje 61” u gradove Jugoslavije, Srbije, ali i u velike centre Evrope, Azije, Severne i Južne Amerike, gde su prezentovani vrhunski dometi jugoslovenske tapiserije, koja je mahom okarakterisana kao medijska i kulturološka atrakcija.

1980.


“Atelje 61” dobija status Ustanove kulture od posebnog društvenog značaja, zahvaljujući činjenici da je jedini profesionalni i kompleksni centar za tapiseriju na Balkanu, a jedan je od malobrojnih u Evropi, u kojem se izvodi, neguje, sistematski čuva, izučava i populariše tapiserija.

1987.


Zvanično je verifikovana Zbirka tapiserija “Ateljea 61” kao „...jedinstvena, izuzetno vredna i ...od opštejugoslovenskog značaja...”, čime je aktivnost ove ustanove obogaćena i muzejskom delatnošću. Zbirka danas baštini blizu 300 tapiserija i predmeta umetnosti tekstila domaćih i stranih umetnika, i gotovo isto toliko kartona, skica i predložaka za tapiserije.

1997.


Kroz rad Škole tkanja počinju da se realizuju delatnosti vezane sa edukacijom odraslih, sa ciljem očuvanja i široke popularizacije ovog drevnog umetničkog zanata, u smislu obuke hobističke prirode. Upoznavanje, proučavanje i primena starih, inoviranih i novih tkačkih tehnika, prepletaja i materijala, ali i podsticanje individualne kreativnosti kroz rukotvorstvo stvarano tkanjem deo su redovnog programa ove škole.

1998.


Počela je sa radom jedinstvena kolonija tapiserista “Boško Petrović”, koja od 2008. ima međunarodni karakter. Zamisao “Ateljea 61” da razvije i osnaži kontakte i saradnju između umetnika – učesnika kolonije jednako je važna kao i raznolikost njihovih viđenja, mišljenja i shvatanja prirode tapiserije, što svakako rezultira razmenom ideja, iskustava i kulturoloških perspektiva među autorima različitih gografskih i generacijskih pripadnosti.

1999.


“Atelje 61” je svečano otvorio galeriju tapiserija “Boško Petrović” u Bastionu Leopolda I na Petrovaradinskoj tvrđavi, sa ciljem da neguje intenciju da se tapiserija kao specifičan vizuelni medij što češće prezentuje javnosti. Osim programskih, problemskih, tematskih izložbi iz oblasti umetnosti tapiserije i tekstila, u ovom prostoru održavaju su koncerti, okrugli stolovi, poetske večeri...

2001.


Prvi Trijenale jugoslovenske tapiserije u organizaciji „Ateljea 61“ održan je 2001. godine, a 2014. manifestacija je stekla internacionalni karakter. Najveća je smotra tapiserijske umetnosti u nas, nastojeći da okupi što veći broj autora i njihovih ostvarenja iz zemlje i inostranstva, i tako pokaže realan presek dešavanja, smernica i poetika umetnika koji se problemski bave tapiserijom kao likovnim izrazom.

1961 – 2019.


Tokom šest decenija kontinuiranog rada, “Atelje 61” beleži uspešnu saradnju sa umetnicima, umetničkim udruženjima, muzejima, galerijama, fondacijama, institucijama, obrazovnim ustanovama, ustanovama kulture, medijskim kućama, novinarima i publicistima koji se bave kulturom i kulturnom politikom, likovnim kritičarima, istoričarima i teoretičarima umetnosti... na tlu bivše Jugoslavije, u Srbiji i u inostranstvu.

Istorijat Ateljea 61

1961.


28. februara počinje sa radom prva jugoslovenska radionica za izradu umetničkih tapiserija, smeštena u takozvanoj “Jednostavnoj kasarni”, na gornjem platou Petrovaradinske tvrđave, u ateljeu koji je ustupio Boško Petrović, inicijator i idejni tvorac “Ateljea 61”. Kao osnivač potpisuje se Narodni odbor opštine Novi Sad – danas Grad Novi Sad.

1961 – 2018.


Rad ove ustanove obeležava saradnja sa velikim brojem umetnika različitih vokacija i likovnih poetika sa prostora bivše Jugoslavije, Srbije i iz mnogih zemalja Evrope i sveta, po čijim kartonima je izvedeno više od 900 tapiserija. Tapiserije ovih autora čuvaju se u muzejima, galerijama, institucijama kulture, javnim objektima i privatnim kolekcijama širom sveta.

1962.


Prva izložba tapiserija izvedenih u “Ateljeu 61” otvorena je u Galeriji Doma JNA u Beogradu. Iste godine izložbe su održane u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu i u Modernoj Galeriji u Piranu, a prenesene naredne godine u Zagreb, Maribor, Ljubljanu, Beograd...

1962 – 2018.


Izložbe tapiserija odvele su “Atelje 61” u gradove Jugoslavije, Srbije, ali i u velike centre Evrope, Azije, Severne i Južne Amerike, gde su prezentovani vrhunski dometi jugoslovenske tapiserije, koja je mahom okarakterisana kao medijska i kulturološka atrakcija.

1980.


“Atelje 61” dobija status Ustanove kulture od posebnog društvenog značaja, zahvaljujući činjenici da je jedini profesionalni i kompleksni centar za tapiseriju na Balkanu, a jedan je od malobrojnih u Evropi, u kojem se izvodi, neguje, sistematski čuva, izučava i populariše tapiserija.

1987.


Zvanično je verifikovana Zbirka tapiserija “Ateljea 61” kao „...jedinstvena, izuzetno vredna i ...od opštejugoslovenskog značaja...”, čime je aktivnost ove ustanove obogaćena i muzejskom delatnošću. Zbirka danas baštini blizu 300 tapiserija i predmeta umetnosti tekstila domaćih i stranih umetnika, i gotovo isto toliko kartona, skica i predložaka za tapiserije.

1997.


Kroz rad Škole tkanja počinju da se realizuju delatnosti vezane sa edukacijom odraslih, sa ciljem očuvanja i široke popularizacije ovog drevnog umetničkog zanata, u smislu obuke hobističke prirode. Upoznavanje, proučavanje i primena starih, inoviranih i novih tkačkih tehnika, prepletaja i materijala, ali i podsticanje individualne kreativnosti kroz rukotvorstvo stvarano tkanjem deo su redovnog programa ove škole.

1998.


Počela je sa radom jedinstvena kolonija tapiserista “Boško Petrović”, koja od 2008. ima međunarodni karakter. Zamisao “Ateljea 61” da razvije i osnaži kontakte i saradnju između umetnika – učesnika kolonije jednako je važna kao i raznolikost njihovih viđenja, mišljenja i shvatanja prirode tapiserije, što svakako rezultira razmenom ideja, iskustava i kulturoloških perspektiva među autorima različitih gografskih i generacijskih pripadnosti.

1999.


“Atelje 61” je svečano otvorio galeriju tapiserija “Boško Petrović” u Bastionu Leopolda I na Petrovaradinskoj tvrđavi, sa ciljem da neguje intenciju da se tapiserija kao specifičan vizuelni medij što češće prezentuje javnosti. Osim programskih, problemskih, tematskih izložbi iz oblasti umetnosti tapiserije i tekstila, u ovom prostoru održavaju su koncerti, okrugli stolovi, poetske večeri...

2001.


Prvi Trijenale jugoslovenske tapiserije u organizaciji „Ateljea 61“ održan je 2001. godine, a 2014. manifestacija je stekla internacionalni karakter. Najveća je smotra tapiserijske umetnosti u nas, nastojeći da okupi što veći broj autora i njihovih ostvarenja iz zemlje i inostranstva, i tako pokaže realan presek dešavanja, smernica i poetika umetnika koji se problemski bave tapiserijom kao likovnim izrazom.

1961 – 2019.


Tokom šest decenija kontinuiranog rada, “Atelje 61” beleži uspešnu saradnju sa umetnicima, umetničkim udruženjima, muzejima, galerijama, fondacijama, institucijama, obrazovnim ustanovama, ustanovama kulture, medijskim kućama, novinarima i publicistima koji se bave kulturom i kulturnom politikom, likovnim kritičarima, istoričarima i teoretičarima umetnosti... na tlu bivše Jugoslavije, u Srbiji i u inostranstvu.

  • Ustanova za izradu tapiserija "Atelje 61"
  • Direktor: Zoran Bulatović
  • Adresa: Tvrđava 9, Petrovaradin, 21131
  • Tel/fax: 021/6431519
  • Radno vreme: ponedeljak-petak 7-15h
  • Autobuske linije: 3, 9, 60, 61, 62, 64, 69
  • Matični broj: 08043400
  • Šifra delatnosti: 1392
  • Žiro račun: 840-714664-30
  • Pib: 100398081